Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant AnnFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 0 Deviations 33 Comments 257 Pageviews
×

Newest Deviations

No deviations yet

Favourites

//HAPPY BIRTHDAY MIN YOONGI// by TT27 //HAPPY BIRTHDAY MIN YOONGI// :icontt27:TT27 268 302 [Share PSD] JIN (BTS) Quotes by beellywu [Share PSD] JIN (BTS) Quotes :iconbeellywu:beellywu 33 51 [Share PSD] - (JIN) + (IRENE) - Quotes by beellywu [Share PSD] - (JIN) + (IRENE) - Quotes :iconbeellywu:beellywu 67 97 [161203] PSD Coloring #9 by SeHan947 [161203] PSD Coloring #9 :iconsehan947:SeHan947 37 13 Pack share happy 450 watchers !!!!! by Yukiko0227 Pack share happy 450 watchers !!!!! :iconyukiko0227:Yukiko0227 77 64
Journal
[ Tutorial 2 ] Cover Rainy on Flower
- Như đã nói với :iconSansan203: thì mình sẽ làm Tutorial 2 Emilia Smile Icon Emilia Smile Icon 
Credit: :iconMaoyuu-maou: , :iconheymyidols: , :iconLaPanteraNegra: , :iconFamily-Renders: , :iconTonyApex: , :iconraayzel: , :icondaothicamtu:
Kết quả :
Bắt đầu thôi:
- Step 1: Background và như Tutorial 1
- Step 2: Chèn cái đầu tiên của Res
- Screen
- Step 3: Chèn Bubble màu hồng vào
- Screen
- Step 4: Chèn cái thứ 3 vào
- Soft Light và Mix nó
 
- Step 5: Chèn cái thứ 4 vào
- Linear Dodge ( Add )
- Step 6: Chèn Bong Bóng
- Soft Light 
- Step 7: Chèn cái thứ 6 vào
- Linear Dodge ( Add )
- Step 8: Chèn số 7 vào
- Linear Dodge ( Add )
- Step 9: Render v
:iconsunaloveus:sunaloveus
:iconsunaloveus:sunaloveus 68 53
Journal
HAPPY 1000 WATCHERS: ))
Hmmm...
Down chùa trắng trợn, xài thì không credit, move share tùm lum
Mình đã cho các bạn 1 tháng đúng để down thoải mái rồi
Có nhiều bạn thật chẳng biết tôn trọng công sức người khác.
_______
SORRY GUYS
STOP SHARING
THANKS FOR YOUR SUPPORT.
:iconJennyBabyKawaii:JennyBabyKawaii
:iconjennybabykawaii:JennyBabyKawaii 111 101
Pack for +1200 watchers by Keary23 Pack for +1200 watchers :iconkeary23:Keary23 162 138 psd coloring 02 - sharon by izumi-sharon psd coloring 02 - sharon :iconizumi-sharon:izumi-sharon 37 6 psd coloring 01 - sharon by izumi-sharon psd coloring 01 - sharon :iconizumi-sharon:izumi-sharon 77 8 [PSD Coloring #5] Mirage Party - By Yuumi by YuumiMasashi [PSD Coloring #5] Mirage Party - By Yuumi :iconyuumimasashi:YuumiMasashi 134 70 [PSD] PSD coloring #29 by JennyBabyKawaii [PSD] PSD coloring #29 :iconjennybabykawaii:JennyBabyKawaii 166 277 PSD Coloring #7 by IceAge-DA PSD Coloring #7 :iconiceage-da:IceAge-DA 81 107 [psd] coloring #08 by qhwww [psd] coloring #08 :iconqhwww:qhwww 36 14 140616 Render Miku by Grace-MK 140616 Render Miku :icongrace-mk:Grace-MK 127 9 Hanato Kobato 2 by IceAge-DA Hanato Kobato 2 :iconiceage-da:IceAge-DA 26 22

Groups

Friends

deviantID

AnCutie's Profile Picture
AnCutie
Ann
Vietnam

Journal

No journal entries yet.

Activity


Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.